Cookiebeleid

GEGEVENS BUITEN DE EU
Bronx Fashion B.V. prefereert verwerking van persoonsgegevens binnen de EU. Aangezien de privacy verordening van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden. Wanneer er gegevens worden gedeeld met partijen buiten de EU moeten deze partijen voldoen aan de “Privacy Shield wetgeving” om een passend beschermingsniveau van u gegevens buiten de EU te kunnen garanderen.

HOE LANG Bronx Fashion B.V. GEGEVENS BEWAART
Bronx Fashion B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens uit Google analytics en soortgelijke partijen worden voor een periode van maximaal 50 maanden bewaard. Wanneer u een product en/of dienst afneemt uit onze webwinkel worden de gegevens, al dan niet geanonimiseerd, 7 jaar bewaard om aan de wettelijke verplicht bewaartermijn te kunnen voldoen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Bronx Fashion B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bronx Fashion B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS & ADWORDS
Bronx Fashion B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Bronx Fashion B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan https://policies.google.com/privacyGoogle gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Bronx Fashion B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bronx Fashion B.V. heeft hier geen invloed op.

Bronx Fashion B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Bronx Fashion B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

BING ANALYTICS & BING ADS
Bronx Fashion B.V. maakt gebruik van Bing Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Bing-advertenties van Bronx Fashion B.V. bij Bing zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Bing opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Bing voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Bing Analytics hier aan https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Bing gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Bronx Fashion B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Bing kan deze informatie aan derden verschaffen indien Bing hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Bing verwerken. Bronx Fashion B.V. heeft hier geen invloed op.

Bronx Fashion B.V. heeft Bing geen toestemming gegeven om via Bronx Fashion B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Bing-diensten.

FACEBOOK & INSTAGRAM ANALYTICS EN ADS
Bronx Fashion BV (hierna Bronx) slaat gebruikersinformatie van de formulieren, e-mails, overzichten en polls op op haar server zodat Bronx overzicht houdt van de vragen en aankopen van onze klanten. Bronx gebruikt deze informatie enkel om de service voor onze klanten te verbeteren. Bronx zal uw persoonlijke informatie niet verkopen, distribueren of leasen aan derde partijen, tenzij wij uw toestemming hebben of dit vereist is door de wet.
In dit privacy beleid wordt uiteengezet hoe Bronx de gegeven informatie beschermt en gebruikt wanneer u de website bezoekt. Bronx is vastbesloten ervoor te zorgen dat uw privacy beschermd wordt. Als Bronx u vraagt bepaalde informatie te delen waardoor u geïdentificeerd kunt worden wanneer u de website gebruikt, kunt u er zeker van zijn dat dit enkel in overeenstemming met dit privacy beleid is. Bronx kan dit beleid van tijd tot tijd veranderen door deze pagina te updaten.
Wat verzamelen wij? Bronx verzamelt informatie om er zeker van te zijn dat uw bezoek positief is en orders veilig, snel en gemakkelijk verlopen. We kunnen de volgende informatie verzamelen:
• Wanneer u een order plaatst verzamelt Bronx de naam, contact informatie inclusief e-mail adres, factuur en verzend informatie om uw order compleet te maken en te verzenden.
Hoe gebruiken wij uw informatie? Bronx vraagt informatie om uw behoeften te begrijpen u te voorzien van een betere service.
• Interne documentatie. Bronx kan de informatie gebruiken voor het verbeteren van producten en service.
• Met uw toestemming zal Bronx periodiek promotionele e-mails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat deze interessant is voor u, naar het e-mail adres dat u heeft opgegeven. U kunt zich altijd afmelden voor de nieuwsbrief in uw persoonlijke account instellingen.
• Van tijd tot tijd zal Bronx ook uw informatie gebruiken om contact te zoeken voor market onderzoek doeleinden. Wij kunnen contact zoeken via e-mail, telefoon, fax of post. Bronx kan de informatie gebruiken om de website aan te passen aan uw interesses. Wees er bewust van dat Bronx niet verantwoordelijk is voor informatie die u deelt door het gebruik van derde partijen zoals Facebook, Twitter, Instagram etc.
Hoe beveiligen wij uw informatie? Bronx is toegewijd aan het verzekeren dat uw informatie veilig is. Om ongeautoriseerde toegang of openbaring te voorkomen hebben wij passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures om de online verzamelde informatie te beschermen.
Wij zijn zuinig op uw informatie. Wij zullen geen persoonlijke informatie verkopen aan derden wanneer wij hier geen toestemming voor hebben gekregen van u, tenzij wij bij wet verplicht zijn dit te doen.


Bronx Fashion B.V. maakt gebruik van Facebook & Instagram Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Facebook & Instagram -advertenties van Bronx Fashion B.V. op social media kanalen zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Facebook & Instagram opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Facebook & Instagram voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Facebook & Instagram hier aan;
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875


Facebook & Instagram gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Bronx Fashion B.V. te kunnen verstrekken en om ons als adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Facebook & Instagram kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook & Instagram hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Facebook & Instagram verwerken. Bronx Fashion B.V. heeft hier geen invloed op.

Bronx Fashion B.V. heeft Facebook & Instagram geen toestemming gegeven om via Bronx Fashion B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Facebook & Instagram -diensten.

TRANSACTIONELE MAILS
Alle transactionele emails en nieuwsbrieven vanuit bronxshoes.com] worden verstuurd maken gebruik van Mailchimp & Mandrill. Data bij deze partij is niet inzichtelijk voor derden en wordt opgeslagen in Amerika. Mailchimp en Mandrill mogen deze informatie uitsluitend aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Mailchimp & Mandrill verwerken. Bronx Fashion B.V. heeft hier geen invloed op.

De voorwaarden van Mailchimp en mandrill kunt u hier vinden: https://mailchimp.com/legal/privacy

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Bronx Fashion B.V. vindt het belangrijk dat de klant de rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om via de website contact op te nemen met ons en kunt u gebruik maken van de volgende rechten:

Het recht van inzage: u heeft het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen;
Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst;
Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onze AVG contactpersoon, deze vindt u aan de onderkant van deze statement. Bronx Fashion B.V. zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING
Bronx Fashion B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bronx Fashion B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bronx Fashion B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bronx Fashion B.V. op via onderstaande link.

Neem contact op met contactpersoon AVG binnen onze organisatie

Privacyverklaring voor sollicitanten

Datum: 01-11-2019, versie 1

Bronx Fashion hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat de persoonsgegevens worden verwerkt door Bronx Fashion en worden opgenomen in onze database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Bronx Fashion. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Bronx Fashion verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s via de vacaturesite Indeed met URL www.indeed.nl. Bronx Fashion verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten die worden op geslagen in de database zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW gegevens, emailadres, geslacht, taal), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.) arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.) en overige gegevens die door de sollicitant zelf zijn aangeleverd.

Bronx Fashion bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 1 jaar bewaard. De wetgeving (inzake het bewaren van gegevens) wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Bronx Fashion verwijderd.

De sollicitant verklaart zich akkoord met de verdere verwerking van de persoonsgegevens binnen Bronx Fashion.

Bronx Fashion behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Op jouw verzoek verwijderen wij je gegevens uit onze database.