Privacy verklaring

Datum: Mei 2018, versie 1.5

INLEIDING
Bronx Fashion B.V. verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie rondom al onze diensten en producten. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet.

bronxshoes.com] en alle websites die hiervan zijn afgeleid, vallen onder Bronx Fashion B.V. en is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bronx Fashion B.V. is gezien de omvang niet verplicht een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen. Daarom wordt hier intern toezicht op de toepassing en naleving van de AVG gehouden.

OPBOUW PRIVACY STATEMENT
Bronx Fashion B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. In de onderstaande paragrafen beschrijven we welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doelen we dit doen. Ook lichten we toe voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke grondslag we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatst is een onderdeel toegevoegd over welke rechten u als klant heeft en de mogelijkheid omcontact op te nemen met Bronx Fashion B.V.

VERPLICHT OM PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN
In de meeste gevallen is het nodig om uw persoonsgegevens te gebruiken om u de dienst of product te kunnen bieden die u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk om deze dienst uit te kunnen voeren en te verbeteren

Voor andere diensten bent u niet verplicht om gegevens te verstrekken. Voor sommige extra producten en diensten zoals onze vooraankondigingen en brochures vragen we dan eerst uw toestemming voordat we (meer) persoonsgegevens van u verzamelen of voordat we gegevens die we al hebben voor andere doeleinden gebruiken.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Bronx Fashion B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bronx Fashion B.V. of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of leveringsinformatie op de website aan verstrekt. Bronx Fashion B.V. verwerkt de volgende persoonsgegevens:

1e categorie: WEBSHOP BEZOEKER

- Uw regio

- Uw IP van de het apparaat waarmee u onze site bezoekt

- Het type apparaat waarmee u onze site bezoekt

- Welke browser u gebruikt

- De duur en frequentie van het bezoek

2e categorie: KOPENDE KLANT OP WEBSHOP

- Uw naam

- Uw adres

- Uw emailadres

- Uw telefoonnummer

- Uw postcode

- Het land van inwoning

- En alle zaken van de 1ste categorie

Betaalinformatie wordt ingevoerd op een pagina van onze payment provider. Deze data is voor ons niet inzichtelijk en wordt ook niet door ons verwerkt. Hiervoor verwijzen wij u graag door naar de betreffende payment provider.WAAROM BRONX FASHION B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT
Bronx Fashion B.V. en onze verwerkers verwerken uw gegevens omdat het nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst die geldt tussen Bronx Fashion B.V. en verwerker. Dit is noodzakelijk om de diensten en/of producten van onze webwinkel en klantenservice te bieden, zoals:

1. Het leveren van informatie over producten op onze site.
2. Het toe sturen van nieuwsbrieven en andere mailings (alleen na aanmelding).
3. De mogelijkheid bieden tot het aanmaken van een account op onze site met daar bijbehorende mogelijkheid tot inzage van bestellingen en accountgegevens.

4. Het kunnen verzenden van de bestelde goederen en het bieden van de logistieke

5. Analyseren van data voor het verbeteren van onze website, portal en diensten.
6. Het aan kunnen bieden van klantenservice, aftersales en andere ondersteuning.
7. Remarketing en retargetting activiteiten.


VOOR WELKE DIENSTEN BRONX FASHION B.V. UW GEGEVENS GEBRUIKT
Dienst 1: webshop bezoeker informeren

Voor het informeren van een webshop gebruiker, gebruikt Bronx Fashion B.V. persoonsgegevens uit de 1e categorie. Deze data wordt verkregen via Google, Bing & Facebook Analytics.
Dienst 2: Leveren van goederen en diensten
Voor het leveren van goederen gebruikt Bronx Fashion B.V. persoonsgegevens uit de 2e categorie. Dit heeft als doel de bestelde goederen af te leveren op het doorgegeven adres.

Dienst 3: Overige verwerkingen
Bronx Fashion B.V. verwerkt verder persoonsgegevens uit de 1e en 2e categorie, daar waar nodig. Dit kan zijn bij het doen van onderzoek en het analyseren van de data ter verbetering van de dienstverlening. Ook kan het zijn dat Bronx Fashion B.V. uw persoonsgegevens moet verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

VOOR WELKE GRONDSLAGEN GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS
Toestemming

Bronx Fashion B.V. gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief als grondslag toestemming. Deze toestemming wordt gevraagd via de website, waarbij de klant het e-mailadres en/of adresgegevens kan invullen en een hokje kan aanvinken. Deze toestemming bewaart Bronx Fashion B.V. ter registratie.

BESTAAN VAN GEAUTOMATISEERDE INDIVIDUELE BESLUITVORMING
Bronx Fashion B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is. Dit houdt in dat Bronx Fashion B.V. zelf niet aan niet aan actieve profiling doet.

HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET ANDEREN
Bronx Fashion B.V. deelt persoonsgegevens met organisaties die zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de ICT. Deze dienstverleners zorgen voor het functioneren, het beheer en het onderhoud van de software waarmee en we onze klanten en orders registreren. Daarnaast maakt Bronx Fashion B.V. gebruik van een payment provider voor de transacties te verwerken. Bronx Fashion B.V. maakt ook gebruik van een aantal leveranciers voor bijvoorbeeld softwareprogramma’s. Deze leveranciers zijn onze sub-verwerkers, en wij hebben afspraken gemaakt over de zorgvuldige omgang van uw gegevens.

Soms is Bronx Fashion B.V. verplicht om op grond van wettelijke verplichtingen persoonsgegevens te verstrekken aan de overheden. Dit doen wij alleen indien deze wettelijke plicht bestaat.